Estás en:Emprego Convocatorias

Convocatorias

 

  • PEL CONCELLOS: Axudas á contratación de persoas desempregadas para a prestación de servizos locais imprescindibles

2016

2017

2018

2019

  • PEL CONCELLOS: Programa de socorrismo dirixido a concellos do interior da provincia da Coruña durante o exercicio

2018

2019

 

  • PEL EMPRENDE: Premio Provincial á Mellor Iniciativa Empresarial

Primeira edición (2016)

Segunda edición (2017)

     Terceira edición (2019)

 

  • PEL EMPRENDE: Axudas ao fomento da iniciativa empresarial entre xóvenes emprendedores para a posta en marcha da súa idea de negocio

2017

 

  • PEL EMPRENDE (INVESTIMENTO)Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio ao investimento en bens inventariables

2018

2019

  • PEL EMPRENDE (ACTIVIDADES): Axudas á consolidación e ao fortalecemento do tecido empresarial nos concellos da provincia da Coruña a través do apoio á realización de actividades e/ou actuacións no desenvolvemento da iniciativa empresarial

          2018

2019

 

  • PEL PEMES: Programa de incentivos á contratación para a creación ou ampliación do cadro de persoal de pequenas e medianas empresas e microempresas

2017

2018

 2019

 

  • PEL PEMES (MANTEMENTO): Programa de incentivos ao mantemento do cadro de persoal de pequenas, medianas empresas e microempresas. 

2018

2019