Estás en:Emprego Mellor asociación empresarial

Mellor asociación empresarial

*
*

Valorarase a explicación da actividade desenvolvida pola asociación ou clúster e demais características destacables.

Valoraranse os servizos de asesoramento, de formación, de colocación, de incubación empresarial ofertados pola asociación ou clúster, así como as vantaxes ofertadas ás empresas asociadas.

Valoraranse os principais logros ou fitos acadados pola asociación, cifra e variación porcentual no número de empresas asociadas nos 3 últimos exercicios económicos, impacto na contorna, uso e difusión da lingua gelega , e demais peculiaridades que xeren un impacto positivo para as empresas asociadas e o territorio.

Valorarase o vídeo de candidatura [formato horizontal, duración máxima de 3 mins. e resolución mínima de 1.080 píxeles] no que se explique a promoción do fomento da iniciativa empresarial que leva a cabo a asociación ou clúster, a descrición das principais actuacións, dos proxectos e actuacións, motivos polos que a candidatura merece ser gañadora, etc.

Valorarase o vídeo de candidatura [formato horizontal, duración máxima de 3 mins. e resolución mínima de 1.080 píxeles] no que se explique a promoción do fomento da iniciativa empresarial que leva a cabo a asociación ou clúster, a descrición das principais actuacións, dos proxectos e actuacións, motivos polos que a candidatura merece ser gañadora, etc.

De acordo co disposto na Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, os datos facilitados serán tratados coa finalidade de poder atender a súa candidatura. Os devanditos datos serán tratados de xeito confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na Lei. Comunicámoslle que pode exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación ó tratamento e portabilidade dos seus datos, perante a Deputación da Coruña en Avenida Porto da Coruña, 2, 15003 A Coruña, ou dirixindo un correo a delegadodeprotecciondedatos@dacoruna.gal.

 Logo_DepPEL_Azul.png ministerio.gif   logo-ue-fondo-social.png

Visítanos en   Chámanos ao 981 080 509, escríbenos a  pel@dacoruna.gal , realiza unha consulta (formulario) ou solicita unha cita presencial X