Estás en:Emprego Novas

Modificación do prazo de ingreso dos recibos do Imposto sobre Actividades Económicas 2023 cotas nacionais e provinciais e establécese o lugar de pago.

Ministerio de Facenda e Función pública

Resolución do 25 de maio de 2023, do Departamento de Recadación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica o prazo de ingreso en período voluntario dos recibos do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio 2023 relativos ás cotas nacionais e provinciais e establécese o lugar de pago das devanditas cotas.

https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/01/pdfs/BOE-A-2023-13021.pdf

Visítanos en   Chámanos ao 981 080 509, escríbenos a  pel@dacoruna.gal , realiza unha consulta (formulario) ou solicita unha cita presencial X